eDispečer V3.0 – softverski paket za taxi vozila sa glasovnim komandama

Naš taxi dispečerski sistem je baziran na najnovijim tehnologijama koje smanjuju troškove i greške. Sistem automatski dodeljuje vožnju, proračunava rutu, prati novčane transakcije i daje precizne izveštaje. Vozilo možete naručiti telefonom ili preko web stranice. Sistem prepoznaje lokaciju i šalje najbliže slobodno vozilo ili zauzeto ukoliko završava vožnju u tom području. Sistem vam pruža sve podatke za uspešno poslovanje.

karakteristikE sistema

Automatizam

Sistem automatski prepoznaje adresu na osnovu identifikacije broja pozivaoca i dodeljuje vožnju najbližem vozilu, uz opciju prilagođavanja načina izbora vozila prema potrebama korisnika, uključujući ograničenja, zabrane, stajališta, zone i regione.

Identifikacija poziva

Broj telefona dolazećeg poziva se prikazuje na ekranu i na osnovu istog se pretražuje baza o detaljima prethodnim vožnjama.
Kada primimo dolazni poziv, broj telefona se automatski prikazuje na ekranu, što omogućava brzu pretragu naše baze podataka i nudi preporučeno slobodno vozilo.

Zone, parcele i rutiranje

Način dodeljivanja vožnje po zonama i parcelama ne postiže vrhunsku uštedu. Jedini način postizanja vrhunske usluge je načinom rutiranja. U našem programu, program računa dužinu puta od prvog slobodnog vozila do adrese preuzimanja stranke.

Telefonski sistem – VoIP

Naš sistem je kompitabilan sa većinom vodećih VoIP platformi koje podržavaju SIP protokol.
Radimo digitalizaciju analognih centara koristeći najnovije tehnologije SIP trunka i SMS gatewaya , Moguca je Viber komunikacije sa centrom putem poruka.

Panik taster

Sigurnost vozača je za nas presudno bitna! Panik taster funkcija pruža vozaču mogućnost da alarmira centar u slučaju da bude ugrožen.
Aktivacijom PANIK tastera, svi vozači u sistemu trenutno saznaju poziciju i rutu vozila. Komunikacija između centra i drugih vozila postaje vidljiva, izuzev za vozača u opasnosti.

Komunikacija sa taksimetrom

Bloototh komunikacija sistema sa taksimetrom evidentira svaku aktivnost vozila i novčane transakcije.

GPS praćenje

Aplikacija koja se izvršava u taxi vozilu Vam omogućava da pratite Vaša vozila na karti koristeći GPS samog uređaja.

Izveštaji

Generisanje detaljnih izveštaja potrebnih za fakturisanje i kalkulaciju plata radnika. Generisanje izveštaja po vozaču, vozilu, realizovanim vožnjama…

Tarife i stope

Tarifne stope se samo preko taksimetra mogu promeniti, dok korisnicima programa mogu da prate svaku promenu tarifa na svakom vozilu u sistemu.

Navigacija u autu

Koristeći GPS tablet instaliran s našom klijent aplikacijom u vozilu, naša aplikacija pruža navigaciju do ciljane adrese putem glasovnih komandi ili unosom adrese.

podrŠka korisnicima

24/7 Podrška

Posedujemo logistički i informatički tim koji nadgleda funkcionalnost sistema 24 sata dnevno. Naša odgovornost i cilj je dostupnost usluge u svako doba dana.

24/7 Podrška
tel. centrale

Dežurni tim pruža podršku 24/7 i održava telefonske centrale kako bi korisnici imali nesmetanu komunikaciju sa krajnjim korisnicima.

Razvoj i ažuriranje

Posedujemo logistički i informatički tim koji nadgleda funkcionalnost sistema 24 sata dnevno. Naša odgovornost i cilj je dostupnost usluge u svako doba dana.

detaljnije o edispečer sistemu

Imamo iskustva i umemo

Sa preko tri decenije iskustva u uslugama prevoza, oduvek smo nastojali, a to radimo i dalje, da idemo u korak sa vremenom. Tri decenije su dovoljne da se iskaže kvalitet i poštenje u saradnji.
Usluge koje pružamo :

  • Projektovanje analognih radio mreža
  • Servis, umenravanje i ugradnja taximetara
  • Ovlašćeni servis taksimetara “STEVČEVIĆ”
  • Distribucija i ugradnja GPS uređaja za praćenje vozila
  • Ugradnja supervizor GPS uređaja za taxi vozila
  • Dispečer taxi softverski sistem 036 317 000
  • Taxi prevoz 036 303 303
  • Šlep služba 036 303 303

Vama NON-STOP na usluzi!
Šlep služba 24/7
i Pomoć na putu 036 303 303

03666666

Kada su u pitanju šlep vozila (motora, automobila ili kamioneta), možete biti sigurni da je vaše vlasništvo u našim rukama sigurno i bezbedno.
Naša usluga je brza, tačna i pouzdana.

KONTAKT TELEFONI:

Za sve informacije 036 303 303
Šlep služba 036 303 303
Dispečer taxi softverski sistem 036 317 000
Taxi prevoz 036 303 303