eDispečer V3.0 – softverski paket za taxi vozila sa glasovnim komandama

Naš taxi dispečerski sistem je baziran na najnovijim tehnologijama koje smanjuju troškove i greške. Sistem automatski dodeljuje vožnju, proračunava rutu, prati novčane transakcije i daje precizne izveštaje. Vozilo možete naručiti telefonom ili preko web stranice. Sistem prepoznaje lokaciju i šalje najbliže slobodno vozilo ili zauzeto ukoliko završava vožnju u tom području. Sistem vam pruža sve podatke za uspešno poslovanje.